Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

  • Απλό πρόγραμμα
  • Στάση 69
  • Sex Show*
  • Αυταρχικό*
  • Φουλ Πρόγραμμα


*Παιχνίδια με ερωτικά βοηθήματα (δονητές) ** Όλα τα προγράμματα γίνονται πάντα σε συνεννόηση με την κοπέλα.

Διευθύνσεις
Γλαύκου 120  - Πάτρα
Aγ.Στεφάνου 88 - Πάτρα

Επικοινωνία
Τηλ.:
Monika's 1: 2610 523516
Monika's 2:  2610529852

Κιν.: 6986243056

Ευχαριστούμε!